តើកម្មវិធីទូរសព្ទប្រឆាំងកូវីដ១៩អាចគំរាមកំហែងឯកជនភាពពលរដ្ឋខ្មែរទេ?

ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៍ និង​ទូរ​គមនា​គមន៍ កំពុង​ពិនិត្យ​អំពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេក​វិទ្យា ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ និង​ម៉ាស៊ីន​ជំនួយ​ផ្លូវ​ដង្ហើម​ចំនួន ១ប្រភេទ ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ការ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ នេះ​បើ​តាម ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ កាល​ពីថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា​។ តើ​កម្មវិធី​ទូរសព្ទ​ប្រឆាំង​កូវីដ១៩ អាច​គំរាម​កំហែង​ឯក​ជន​ភាព​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ឬ​ទេ​?

ប្រភព៖ RFI Khmer

(Visited 142 times, 1 visits today)